FÖRETAG

Fler och fler företag satsar på sina anställda vad gäller träning. Många har insett fördelarna/vinsterna med att ge denna förmån. De bidrar bl.a till mindre sjukfrånvaro, färre underbelastningsskador och en högre glädje till livet rent allmänt. Stresståligheten blir högre och den psykiska ohälsan minskar. Medarbetarna blir starkare och får mer energi både mentalt och fysiskt.
Vi erbjuder totallösningar ut efter det resurser och det mål du har i företaget. En del företag vill göra en kul eventdag för sina medarbetare som en motiverande och kul tillställning. En del vill ha en individanpassad träningsplanering för varje enskild anställd. Några företag har valt att köra ett visst antal pass tillsammans för att på så sätt även stärka teamkännslan.
Vi leverar träning hos oss men åker även ut till en del företag då det fungerar bättre.
I många fall så väver vi in teori och praktik för att nå ett steg ytterligare.
Vi arbetar målinriktat med vår träning och leverar träning med kvalité utifrån vetenskapliga grunder.

Vi välkomnar dig och din personal till oss. Slå gärna en signal så kan vi se vad som blir bäst för er, helt förutsettningslöst.
070-58 31 356 vänligen Viktoria