Träning med barn!

maj 7th, 2012 | Okategoriserade | Inga kommentarer »

Träna tillsammans!

Det ger inte bara träningseffekter utan även gemenskap och glädje. Träning, fysisk aktivitet, ökar koncentrationen och inlärningsförmågan hos barn. Det sänker risken för övervikt och diabetes vilket i dagens sverige ökar lavinartat. Barnens självförtroende och självkänsla ökar och det psykiska välbefinnandet stärks. Härligt! Något att ta till sig då den psykiska ohälsan ökar. Tidigare fanns det en föreställning om att träning skulle vara skadligt för barn, allra helst styrketräning. Men forskningen visar annat och åldergränserna har minskat för belastningsträning. Dock ska all träning för barn handledas av utbildad instruktör. Träningen gör också att bentätheten ökar vilket träningsflitiga barn har igen på ålderns höst. Då risken för benskörhet minskar. 

Vi är idag näst sämst på att tillgodose våra barns behov av fysisk aktivitet i skolan. Så föräldrar har stor betydande vikt för inställningen till aktivitet. Och att aktiviteten blir av. Lär dina barn att få in träning som en natrulig del i livet. Det är en investering för god hälsa på sikt!

Hos oss på Vimás så finns det möjlighet för barn från 2 år och upp till senior att träna. Vi har speciella grupper anpassade för barn. Dels dansgrupper men även gymträning. Gymträningen måste vara tillsammans med någon vuxen och upplägget anpassat efter barnet av instruktör. De flesta pass välkomnar barn, fråga här om råd. 

Välkommen !

Lämna en kommentar